Ουραίο πτέρωμα

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Ουραίο πτέρωμα
Tail unit
Хвостовое оперение

 

Ουραίο πτέρωμα κλασσικού τύπου - Tail unit of classical type - Крепление горизонтального оперения на фюзеляже (классического типа)Ουραίο πτέρωμα τύπου «Τ» - Tail unit of type «Τ» / Т-образное оперение

Ουραίο πτέρωμα κλασσικού τύπουTail unit of classical type - Крепление горизонтального оперения на фюзеляже (классического типа) Ουραίο πτέρωμα τύπου «Τ» - Tail unit of type «Τ» / Т-образное оперение

 

Ουραίο πτέρωμα τύπου «Ψ» - Tail unit of type «Ψ» - Ψ-образное оперениеΟυραίο πτέρωμα τύπου «Π» - Tail unit of type «Π» - П-образное оперение

Ουραίο πτέρωμα τύπου «Ψ» - Tail unit of type «Ψ» - Ψ-образное оперение Ουραίο πτέρωμα τύπου «Π» - Tail unit of type «Π» - П-образное оперение

 

Ουραίο πτέρωμα τύπου «Σταυρός» - Tail unit of type «Cross» - Крестообразное оперениеΟυραίο πτέρωμα τύπου «V» - Tail unit of type «V» - V-образное оперение

Ουραίο πτέρωμα τύπου «Σταυρός» - Tail unit of type «Cross» Крестообразное оперение / Ουραίο πτέρωμα τύπου «V» - Tail unit of type «V» - V-образное оперение