Χαμηλοπτέρυγα

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Χαμηλοπτέρυγα
 Low-wing monoplane
Нискорасположенное (низкоплан)

Χαμηλοπτέρυγα / Low-wing monoplane / Нискорасположенное (низкоплан)Χαμηλοπτέρυγα / Low-wing monoplane / Нискорасположенное (низкоплан)