Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

Χαμηλοπτέρυγα
 Low-wing monoplane
Нискорасположенное (низкоплан)