Μεσοπτέρυγα

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Μεσοπτέρυγα
Mid wing
Среднерасположенное (среднеплан)

Μεσοπτέρυγα / Mid wing / Среднерасположенное (среднеплан)Μεσοπτέρυγα / Mid wing / Среднерасположенное (среднеплан)