Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

Υψηλοπτέρυγα
High-wing monoplane 
Высокорасположенное (Высокоплан)