Υψηλοπτέρυγα

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Υψηλοπτέρυγα
High-wing monoplane 
Высокорасположенное (Высокоплан)

Υψηλοπτέρυγα / High-wing monoplane / Высокорасположенное (Высокоплан)Υψηλοπτέρυγα / High-wing monoplane / Высокорасположенное (Высокоплан)