Τριπλάνα

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Τριπλάνα
Triplane
Самолет триплан

Τριπλάνα / Triplane / Самолет триплан