Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

Διπλάνα
Biplanes
Самолет биплан