Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

Μονοπλάνο
Monoplane
Моноплан