Μεταλλουργία-πίνακας "των στοιχείων"

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Πίνακας «των στοιχείων»

Στοιχείο Σύμβολο Ατομικός αριθμός Ατομικό βάρος
'Αζωτο
N
7
14,0067
Αϊνσταϊνιο
Es
99
(254)
Ακτίνιο
Ac
89
(227)
Αμερίκιο
Am
95
(243)
Άνθραξ
C
6
12,0111
Αντιμόνιο
Sb
51
121,75
Αργίλιο
Al
13
26,9815
Αργό
Ar
18
39,948
'ΑΑργυρος
Ag
47
107,870
Αρσενικό
As
33
74,921
Ασβέστιο
Ca
20
40,08
Αστάτιο
At
85
(210)
Αφνιο
Hf
72
178,49
Βανάδιο
V
23
50,942
Βάριο
Ba
56
137,34
Βηρύλλιο
Be
4
9,012
Βισμούθιο
Bi
83
208,98
Βολφράμιο
W
74
183,85
Βόριο
B
5
10,811
Βρώμιο
Br
35
79,909
Γαδολίνιο
Gd
64
157,25
Γάλλιο
Ga
31
69,72
Γερμάνιο
Ge
32
72,59
Δημήτριο
Ce
58
140,12
Δυσπρόσιο
Dy
66
162,5
Έρβιο
Er
68
167,26
Ευρώπιο
Eu
63
151,96
Ζιρκόνιο
Zr
40
91,22
Ήλιο
He
2
4,0026
Θάλλιο
TI
81
204,37
Θείο
S
16
32,064
Θόριο
Th
90
232,038
Θούλιο
Tm
69
168,934
Ινδιο
In
49
114,82
Ιρίδιο
Ir
77
192,20
Ιώδιο
I
53
126,904
Κάδμιο
Cd
48
112,40
Καίσιο
Cs
55
132,905
Κάλιο
K
19
39,102
Καλιφόρνιο
Cf
98
(249)
Κασσίτερος
Sn
50
118,69
Κιούριο
Cm
96
(247)
Κοβάλτιο
Co
27
58,933
Κρυπτό
Kr
36
83,80
Λανθάνιο
La
57
138,91
Λευκόχρυσος
Pt
78
195,09
Λίθιο
Li
3
6,939
Λουτήτιο
Lu
71
174,97
Λωρένσιο
Lw
103
(257)
Μαγγάνιο
Mn
25
54,938
Μαγνήσιο
Mg
12
24,312
Μεντελεγέβιο
Md
101
(256)
Μολυβδαίνιο
Mo
42
95,94
Μόλυβδος
Pb
82
207,19
Μπερκέλιο
Bk
97
(249)
Νάτριο
Na
11
22,989
Νεοδύμιο
Nd
60
144,24
Νέο
Ne
10
20,183
Νικέλιο
Ni
28
58,71
Νιόβιο
Nb
41
92,906
Νομπέλιο
No
102
(254)
Ξένο
Xe
54
131,3
Όλμιο
Ho
67
164,930
Οξυγόνο
O
8
15,9994
Όσμιο
Os
76
190,2
Ούρανιο
U
92
238,03
Παλλάδιο
Pd
46
106,4
Πλουτώνιο
Pu
94
(242)
Πολώνιο
Po
84
(210)
Ποσειδώνιο
Np
93
(237)
Πρασινοδύμιο
Pr
59
140,907
Προμήθειο
Pm
61
(147)
Πρωτακτίνιο
Pa
91
(231)
Πυρίτιο
Si
14
28,086
Ράδιο
Ra
88
(226)
Ραδόνιο
Rn
86
(222)
Ρήνιο
Re
75
186,2
Ρόδιο
Rh
45
102,905
Ρουβίδιο
Rb
37
85,47
Ρουθήνιο
Ru
44
101,07
Σαμάριο
Sm
62
150,35
Σελήνιο
Se
34
78,96
Σίδηρος
Fe
26
55,847
Σκάνδιο
Sc
21
44,956
Στρόντιο
Sr
38
87,62
Ταντάλιο
Ta
73
180,948
Τελλούριο
Te
52
127,60
Τέρβιο
Tb
65
158,924
Τεχνήτιο
Tc
43
(99)
Τιτάνιο
Ti
22
47,90
Υδράργυρος
Hg
80
200,59
Υδρογόνο
H
1
1,00797
Υττέρβιο
Yb
70
173,04
Ύττριο
Y
39
88,905
Φέρμιο
Fm
100
(253)
Φθόριο
F
9
18,9984
Φράγκιο
Fr
87
(223)
Φώσφορο
P
15
30,9738
Χαλκός
Cu
29
63,54
Χλώριο
Cl
17
35,453
Χρυσός
Au
79
196,967
Χρώμιο
Cr
24
51,996
Ψευδάργυρος
Zn
30
65,37