Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

Θερμοκρασία 

Κλίμακα Κλίμακα
Μονάδα θερμοκρασίας Kelvin T, K

Κελσιος t, °C

Reaumur tR, °R Φαρενάιτ tF, °F Rankine scale, tRe, °Re
Kelvin T, K 
1
T=t+273,15 T=5/4tR+273,15 T=5/9tF+255,37 T=5/9tRe
Βαθμός θερμ. 1K=1 °C 1 K=4/5 °R 1 K=9/5 °F 1 K=9/5 °Re
Κελσιος t, °C t=T-273,15
1
t=5/4tR t=5/9 (tF-32) t=5/9tRe-273,15
Βαθμός θερμ. 1 °C=1K 1 °C=4/5 °R 1 °C=9/5 °F 1 C=9/5 °Re
Reaumur tR, °R tR=4/5(T-273,15) tR=4/5t
1
tR=4/9(tF-32) tR=4/9tRe-218,52
Βαθμός θερμ. 1 °R=5/4 K 1 °R=5/4 °C 1 °R=9/4 °F 1 R=9/4 °Re
Φαρενάιτ tF, °F tF = 9/5-459,67 tF = 9/5t + 32 tF = 9/4tR + 32
1
tF = tRe-459,67
Βαθμός θερμ. 1 °F = 5/9 K 1 °F = 5/9 °C 1 °F = 4/9 °R 1 °F = 1 °Re
Rankine scale, tRe, °Re tRe = 9/5T tRe = 9/5(t+273,15) tRe = 9/4tR+491,67 tRe = tF+459,67
1