Μονάδες του δυναμικού και κινηματικού ιξώδους

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

1 lbf h/ft2 = 172,369 kPa·s
1 lbf s/ft2 = 47,8803 Pa·s
1 British absolute system of units s/ ft2 = 1,48816 Pa·s
1 ft2/h = 25,8064 mm2/s
1 ft2/s = 929,030 cm2/s