Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

1 lbf h/ftˆ2 = 172,369 kPa·s
1 lbf s/ftˆ2 = 47,8803 Pa·s
1 British absolute system of units s/ ftˆ2 = 1,48816 Pa·s
1 ftˆ2/h = 25,8064 mmˆ2/s
1 ftˆ2/s = 929,030 cmˆ2/s