Μονάδες της δαπάνης μάζας και όγκου

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

1 lb/h = 0,453592 kg/h = 0,125998 gr/s
1 ton/h (UK) = 1,01605 ton/h = 0,28224 kg/s
1 ton/h (USA) = 0,907185 ton/h = 0,251996 kg/s
1 ft3 /min = 28,3169 dm3/min = 0,471947 dm3/s
1 yd3/min = 0,764555 m3/min = 12,7426 dm3 /s 
1 gallon / min (USA) = 3,78541 dm3 /min = 0,063091 dm3/s
1 gallon/min (UK) = 4,54609 dm3/min = 0,75768 dm3/s