Ισχύς

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

1 lbf ft/s = 135582 W
1 lbf ft/min = 22,5970 mW
1 lbf ft/h = 376,616 mkW
1 British absolute system of units/ s = 42,1401 mW
1 h.p. (UK) = 745,700 W
1 Βρετανική μονάδα της ενέργειας/ s = 1055,06 W 
1 Βρετανική μονάδα της ενέργειας/ h = 0,293067 W
1 h.p. (μετρικός) = 735,5 W 
1 BTU/h = 0,2931 W
1 erg/s = 10-7 W

 

Μονάδα
W
Ftlbf/s
h.p. (ηλ)
1 W
1
0,73756
1,341 x 10-3
1 ftlbf / s
1,3558
1
1,818 x 10-3
1 hp (ηλ)
746
550,2
1