Μονάδες της γραμμικής και επιφανειακής πυκνότητας

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

1 lb/ft = 1,48816 kg/m
1 lb/yd = 0,496055 kg/m
1 lb/ft2 = 4,88243 kg/m2 
1 lb/yd2 = 0,542492 kg/m2