Ενέργεια- Έργο

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

 

1 lbfft = 1,35582 J
1 British absolute system of units ft = 42,1401 mJ
1 Βρετανική μονάδα της ενέργειας/ British unit of warmth = 1,05506 J 
1 Βρετανική μονάδα της ενέργειας (thermochemical/θερμοχημικό) = 1,05435 kJ
1 cal = 4,1868 J
1 erg = 10-7 J

 

Μονάδα
J
kWh
ftlbf
BTU
1 J
1
0,27778 x 10-6
0,73356
0,9478 x 10-3
1 kWh
3,6 x 106
1
2655,2 x 103
3412
1 ftlbf
1,3558
0,37662 x 10-6
1
1,285 x 10-3
1 BTU
1055
0,2931 x 10-3
778,2
1