Το λεξικό θα ανανεώνεται τακτικά

Λεξικό αεροπορικών όρων © Konstantinos Panitsidis


                                                                     

 

Τρέξτε το Dictionary.exe, επιλέξτε το φάκελο εγκατάστασης και στην προτροπή για τον κωδικό, εισάγεται www.redstar.gr

 

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ