Κλίμακα: 1:48

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κυριακού Σπύρου