Ιδιοκατασκευή Μάρκος Ανδρέου 
Κλίμακα:

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Μάρκου Ανδρέου