Κλίμακα 1:72
Σχεδίαση και Κατασκευή Μάρκος Ανδρέου

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Μάρκου Ανδρέου