Αεροσκάφος ΡΟΜΦΑΙΑ. Σχεδίαση και Κατασκευή Μάρκος Ανδρέου. Κλίμακα 1:72 © www.redstar.gr

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Μάρκου Ανδρέου