Έκθεση Στατικού Μοντελισμού στην Κοινότητα Μελισσίων Αττικής

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Γεώργιο Τσιακμακη