ΜΟΥΣΕΙΟ

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Αθηναϊκή Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

 


Περισσότερα

Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», 2007

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΗΡΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», 2013