Αθηναϊκή Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Αθηναϊκή Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» © Konstantinos Panitsidis 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Αθηναϊκή Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», Μουσείο 

 


Περισσότερα

Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», 2007

Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», 2007

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΗΡΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», 2013

Αθηναϊκή Τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», 2013