Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ S-70B-6 Aegean Hawkю. Αεροπορική επίδειξη - Π. Φάληρο Pre-Show