Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

DEMO TEAM BELGIAN AIR FORCE. F-16 DEMO TEAM BELGIAN AIR FORCE. 
3rd ATHENS FLYING WEEK-2014

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ F-16AM Demo Team Belgian AF