(πρώην Ολλανδικό KORTENAER F 807)

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F 462)

 


VIDEO

Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ (F 462) τύπου STANDARD 
Video: Χρήστος Φωτιάδης