Υποβρύχιο τύπου "Παπανικολής" (S120), κλάσης 214. Εορτασμός του Προστάτη των Ναυτικών Αγίου Νικολάου © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Υποβρύχιο τύπου "Παπανικολής" (S120), κλάσης 214 © Konstantinos Panitsidis 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Υποβρύχιο τύπου "Παπανικολής" (S120), κλάσης 214