Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή των Κ. Πανιτσίδη & Γ. Τσιακμακη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video