Αεροδρόμιο υπερελαφράς αεροπορίας στην Κοπαϊδα

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video