Αεροσκάφος Πολλαπλών ρόλων
Tornado IDS Πολεμική Αεροπορία Γερμανίας - 50 χρόνια 114 Π.Μ.

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ TORNADO IDS