Ο/Ε GRC-206  Κινητό σύστημα επικοινωνιών © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Το σύστημα ΟΕ GRC-206 είναι ένα κινητό σύστημα επικοινωνιών. Παρέχει έλεγχο κυκλοφορίας αέρος για τα αεροσκάφη και είναι εφοδιασμένο για αυτό το σκοπό με συγκρότημα ασυρμάτων. 

Το σύστημα είναι εγκαταστημένο επί οχήματος και περιλαμβάνει: 

Ένα Σ/Α HF SSB (RF-5022RT), ένα Σ/Α VHF FM (Σ/Α TRC-9200 με ενισχυτή 50 Watt), Δυο Σ/Α VHF / UHF AM με δυνατότητα λειτουργίας UHF HQII, πίνακας ελέγχου συσκευών RSC, συγκρότημα οπτικών ινών FOCA's και κεραίες. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Σ/Α HF SSB - Περιοχή λειτουργίας 1600-29.999 MHz (USB, LSB, CW). Ο Σ/Α έχει διαθέσιμο τον αυτόματο ασύρματο επιλογής (ALE). 
Σ/Α VHF FM - Περιοχή λειτουργίας 30.000 - 87.945 MHz σε θέση λειτουργίας μονού διαύλου ή σε θέση λειτουργίας αναπήδησης συχνότητας (FM). 
Σ/Α VHF AM - Περιοχή λειτουργίας 116.000-149.945 MHz σε θέση λειτουργίας μονού διαύλου. 
Σ/Α UHF AM - Περιοχή λειτουργίας 225.000-399.975 MHz σε θέση λειτουργίας μονού διαύλου ή σε θέση αντιμέτρων HAVE QUICK II ECCM.

Δυνατότητες:
Το σύστημα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

Σ/Α HF SSB - Ασύρματη επικοινωνία εδάφους-εδάφους μεταξύ απομακρυσμένων ανταποκριτών. 
Σ/Α VHF FM - Ασύρματη επικοινωνία εδάφους-εδάφους μεταξύ ανταποκριτών σε κοντινή απόσταση. 
Σ/Α VHF / UHF AM - Χρησιμοποιείται για ασύρματες επικοινωνίες μεταξύ Στρατού Ξηράς, Πολεμικής Αεροπορίας, Ναυτικού και Αεροπορίας Στρατού.

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ο/Ε GRC-206