Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Το σύστημα ASRAD Hellas (Atlas Shοrt Range Air-Defence System) αν και βασίστηκε στην εξαγωγική έκδοση του LeFIaSys, έχει τροποποιηθεί ειδικά για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού ώστε να παρέχει προστασία σε κέντρα Διοίκησης, ελέγχου και αεροδρόμια ή, σε συνδυασμό με άλλα οπλικά συστήματα, κατά εναερίων στόχων που πετάνε σε χαμηλά ύψη.

Το σύστημα αποτελείται από ένα τετραπλό εκτοξευτή επί οχήματος M998 Hummer και φέρει βλήματα τύπου FIM-92 Stinger (αντίστοιχα με τους φορητούς εκτοξευτές). Όλο το σύστημα επανδρώνεται από δυο άτομα (οδηγός και χειριστής) και έχει τετραπλό εκτοξευτή με τέσσερα βλήματα και αλλά τέσσερα σε ειδικά κάνιστρα για την επαναφόρτωση. 

Για την ταχεία μεταφορά του οχήματος προβλέφθηκε να μεταφέρεται εναέρια σε εξωτερική ανάρτηση του Ε/Π τύπου CH-47DG/SD. Ο τετραπλός εκτοξευτής έχει ικανότητα περιστροφής 360ο και ανύψωσης από -10ο έως +70ο, με βεληνικές 5.500 m, αποτελεσματικότητα 95% και χωρητικότητα 4 πύραυλοι.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός αποτελείται από αισθητήρες, FLIR μονάδα αισθητήρα με σύστημα Orhelios, τηλεοπτική κάμερα, αποστασιόμετρο λέιζερ (LRF), κάμερα αυτόματης έρευνας, αδρανειακό σύστημα πλοήγησης, GΡS, σύστημα οπτικής κατάδειξης στόχων, σύστημα διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών, κεντρικό ηλεκτρονικό Η/Υ και σύστημα επικοινωνιών.
 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ASRAD-Hellas