Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή των Κ. Πανιτσίδη & Μ. Ανδρέου


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ RF-4E Phantom II "Μάτια" 348 ΜΤΑ (ΑΒ Τανάγρα, 2008)

 

RF-4E Phantom II "Μάτια" 348 ΜΤΑ (110 ΠΜ, ΑΒ Λάρισας 2008)

 

RF-4E Phantom II "Μάτια" 348 ΜΤΑ (114 ΠΜ, ΑΒ Τανάγρα 2012)