F-16 C/D Fighting Falcon Block 52+ Μαχητικό πολλαπλού ρόλου © Konstantinos Panitsidis

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 

Εξοπλίζει τις Μοίρες 340 ΑΛΕΠΟΥ, 343 ΑΣΤΕΡΙ (Block 52+)

Το Α/φος F-16 C/D Block 52+ αποτελεί την εξέλιξη του F-16. Στο Α/φος ενσωματώθηκαν καινούργια συστήματα, επανασχεδιάστηκε το ρύγχος του Α/φους για να τοποθετηθούν οι επιπρόσθετες δεξαμενές καυσίμου (προσαρμοσμένες στην άτρακτο), αυξάνοντας έτσι κατά πολύ την ακτίνα δράσης του κατά 15%, ενώ το μέγιστο βάρος απογείωσης αυξήθηκε κατά 12000 λίβρες (του F-16 C Block 30). Επίσης αναβαθμίστηκαν τα ηλεκτρονικά συστήματα, η μεταφορά οπλικού φορτίου (δυνατότητα μεταφοράς οπλικών συστημάτων τελευταίας γενιάς).

Σε σύγκριση με τους προκάτοχους του F-16 C/D Block 50,  το F-16 C/D Block 52+ συμπεριλαμβάνει διάφορα συστήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:

 • Τροποποιημένο ραντάρ τύπου APG-68 TIER
 • Αυξήθηκε το μέγιστο βάρος απογείωσης στις 49500 λίβρες
 • Αναβαθμίστηκαν συστήματα ναυτιλίας, σύστημα έλεγχου πυρός.
 • Φέρει επιπρόσθετες δεξαμενές καυσίμου προσαρμοσμένες στην άτρακτο, CFT (Conformal Fuel Tank).
 • Ικανότητα μεταφοράς οπλικών συστημάτων καινούργιας γενιάς
 • Φέρει το σκοπευτικό σύστημα επί κράνους χαριστή JHMCS (Joint Helmet Mounted Cuieng System)
 • Εκσυγχρονιστικέ το κοκπιτ με έγχρωμες οθόνες πολλαπλών λειτουργιών CMFD (Color Multifuction Display) αντί των δυο μονόχρωμων οθονών.
 • Ενισχυμένος Βελτιωμένους Επεξεργαστής Οθόνης EUPDG (Enhanced Upgraded Programmable Display Generator)
 • Εξελιγμένο HUD
 • Τμηματικός Υπολογιστής Αποστολής MMC (Modular Mission Computer)
 • Εκσυγχρονισμένος Εξοπλισμός Μεταφοράς Δεδομένων UDTE (Upgraded Data Transfer Equipment).
 • Κοινό Σύστημα Διανομής Τακτικών Πληροφοριών JTIDS (Joint Tactical Informtion Distribution System).
 • Σύστημα Ψηφιακής Απεικόνισης Ανάγλυφου DTS (Digital Terrain System)
 • Σύστημα Απεικόνισης Τακτικής Κατάστασης HSD (Horizontal Situation Display)
 • Προηγμένο Σύστημα Αναγνώρισης Ταυτότητας Εχθρού-Φίλου A IFF (Advanced Identification Friend or Foe). Πρόκειται για το σύστημα AN/APX-113.
 • Σύστημα ναυτιλίας EGI (Empendded GPS INS)

 

Εξοπλισμός ιπταμένου Αεροσκάφους F-16 Block 52+ κάσκα JHMS (με ενσωματωμένο σκοπευτικό εγκλωβισμού στόχου & εξαπόλυσης βλήματος). 115 Π.Μ © Κων/νος Πανιτσίδης

Εξοπλισμός ιπταμένου Αεροσκάφους F-16 Block 52+ κάσκα JHMS (με ενσωματωμένο σκοπευτικό εγκλωβισμού στόχου & εξαπόλυσης βλήματος).
115 Π.Μ © Κων/νος Πανιτσίδης

 

Σύστημα ραντάρ APG-68 TIER, παρέχει της εξής δυνατότητες:

 • Αυξημένη εμβέλεια ερευνάς αέρος ERS (Extended range search), ικανότητας ανίχνευσης τοποθετείται στα 160 m (ελάχιστο) και η μέγιστη στα 393 km.
 • Πολλαπλός εγκλωβισμός στόχων ενώ συνεχίζεται η ερευνά, με  ταυτόχρονη παρακολούθηση μέχρι και 64 στόχων και στοχοποίηση μέχρι 10.
 • Διαμόρφωση ενημέρωσης επί της πραγματικής κατάστασης SAM (Situation Awareness Mode). Παρέχει την δυνατότητα και  της διαμόρφωσης την παρακολούθηση δυο στόχων ταυτόχρονα και μπορεί να εγκλωβίζει στόχους σε απόσταση 10, 20, 40, 80, και 160 mil.
 • Διαμόρφωση ελιγμών μάχης ACM (Air Combat Maneuvering), χρησιμοποιείται σε κατάσταση κλειστής αερομαχίας, με την ενεργοποίησης της διαμόρφωσης αυτής η ερευνά πραγματοποιείται  σε τέσσερις άξονες: 
  10 μοίρες στο αζιμούθιο και 60 μοίρες στην ανύψωση
  30 μοίρες στο αζιμούθιο και 20 μοίρες στην ανύψωση
  60 μοίρες στο αζιμούθιο και 20 μοίρες στην ανύψωση
 • Χαρτογράφηση εδάφους (Ground Map)
 • Διαμόρφωση Όξυνσης Δέσμης Doppler DBS (Doppler Beam Sharpening)
 • Μέτρηση Απόστασης Εδάφους AGR (Air to Ground Ranging)
 • Διαμόρφωση Ιχνηλάτησης Σταθερού Στόχου FTT (Fixed Target Track)
 • Ένδειξη Εντοπισμού-Ιχνηλάτησης Κινούμενου Στόχου Εδάφους-Επιφανείας GMTI/T (Ground Moving Target Indication/Track)
 • Συμβουλευτική Λειτουργία Αποφυγής Εδάφους GAAF (Ground Avoidance Advisory Fuction).
 • Ερευνά Επιφάνειας Μεγάλης Εμβέλειας LRSM (Long Range Sea Mode). Πρόκειται για διαμόρφωση ερευνάς στόχων επιφάνειας με ικανότητα εγκλωβισμού  σε απόσταση 296 km.
 • Πολλαπλός Εγκλωβισμός Στόχων Επιφανείας MMTWS (Maritime Mutliple Track While Scan). Η διαμόρφωση αυτή παρέχει των εγκλωβισμό πολλαπλών στόχων (10) επιφάνειας σε απόσταση περίπου 150 km.
 • Διαμόρφωση Απεικόνισης Συνθετικού Διαφράγματος Μεγάλης Ευκρίνειας VHSAR (very High Resolution SAR)
 • Βελτιωμένη Συσκευή Αμφίδρομης Μετάδοσης Δεδομένων IDM (Improved Data Modem) 

 

Προωθητικό Σύστημα  Αποτελείται από ένα στροβιλοκινητήρα διπλής ροής τύπου F-100-PW-229 IPE  με μέγιστη ώση 29000 λιβρών περίπου.

Μέγιστη ώση (με μετάκαυση), kg
13.166
Με πλήρης συνεχόμενη (χωρίς μετάκαυση), kg
8.081
Κατανάλωση καυσίμων (με μετάκαυση), (kg/h)/kg
2,05
Με πλήρης συνεχόμενη (χωρίς μετάκαυση) , kg
0,74
Μέγιστη ροή του αέρα, kg/sec
113
Λόγος συμπίεσης κινητήρα
23,0
Μήκος κινητήρα, mm
4775
Διάμετρος κινητήρα, mm
1175
Βάρος ξηρό, kg
1378
Θερμοκρασία εισόδου (μπροστά από το τουρμπίνα) Co
1482
Λόγος παράκαμψης
0,4

 

Τα καύσιμα του F-16 C/D Block 52+  περιέχονται σε δεξαμενές στην άτρακτο με χωρητικότητα 300  USG στην πτέρυγα των 370 USG ή των 600 USG.

 

Οπλικό φορτίο Αυξήθηκε η μεταφορά οπλικού φορτίου και έχει ως εξής:

Όπλα /Βλήματα αέρος-αέρος
Βλήματα αέρος-εδάφους
-AIM-9
-AIM-120
-ASRAAM
-MICA
-MAGIC II
-IRIS-T
-AGM-65 A (B, D, G) Maverick
-AGM-88 HARM
-AGM-84 Harpoon
-AGM-110 Penguin
Ατρακτίδια σκόπευσης / ναυτιλίας
Βόμβες ελεύθερης πτώσης
-AAQ-14 Sharpshooter
-ATLIS II
-GBU-10 των 2000 lb 
-GBU-12 των 500 lb
-GBU-16 των 1000 lb
-GBU-24 των 2000 lb
-GBU-15 των 2000 lb
-Mk-82, -83, -84, -82S
-BSU-49, -50
-BLU –107 Durandal
-BLU-109
Ατρακτίδια ναυτιλίας Συστήματα διασποράς υποπυρομαχικών
-AAQ-13 
-RUBIS
-Atlantic
-AFDS
-Mk-20 Rockeye
-BL-755
-CBU-52
-CBU-58
-CBU-71
-CBU-87, -89, -97
-Ατρακτίδιο κατάδειξης λέιζερ AAS-35 Pave Penny
-Ατρακτίδιο κατάδειξης TIALD

 


ΜΟΙΡΟΣΗΜΑ

340 Μοίρα "Αλεπού"

340 Μοίρα "Αλεπού"

343 Μοίρα "Αστέρι"

 343 Μοίρα "Αστέρι"

 


Ατυχήματα και απώλειες

23/05/2006
S/N 514

Κάποτε έστειλες στη γη … έναν άγγελο.
Του δίδαξες να προστατεύει και να υπερασπίζεται ο,τι άξιες μας έχεις κληροδοτήσει. Να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε, να υπηρετήσουμε, να παραδώσουμε και εμείς …
Του δίδαξες και του ζήτησες να δώσει και την ξεχωριστή αγάπη του για ζωή αν χρειαστεί, υπερασπιζόμενος τις άξιες μας …
Δεν τον προειδοποίησες όμως, για αυτό το είδος που δημιούργησες κατά λάθος. Ανθρώπινο μα χωρίς ανθρωπιά, ελληνικό χωρίς να τιμούν τον τίτλο τους: «Έλληνες». Πολίτες χωρίς να γνωρίζουν ή και ηθελημένα να  ξεχνούν την αρχαιοελληνική έννοια του «Πολίτη».  Πολίτες ήταν οι «299» και ένας «Βασιλιάς» που έπαιξαν  για τόσο λίγο το ρόλο των αγγέλων φυλάκων των Θερμοπυλών … Αυτών που τις φύλαξαν μέσα τους για να τις μεταλαμπαδεύσουν σ´ εμάς…

«ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ» 
(Ευχαριστώ 341 Μ)


Γιατί όμως να υπάρχουν πάντα τόσο λίγοι που  κατανόησαν και συνέχισαν αγνοώντας εφιάλτες ;;;
Το θέλησαν;  Ήξεραν τι έκαναν και προς τα πού πήγαιναν, που θα κατέληγαν;

Ευτυχώς όμως για όλους μας γίνατε ήρωες.
Οδηγούμενοι από αγνό  αίσθημα προς την πατρίδα και τις αξίες των προγονών μας.

Μια μερίδα ανθρώπων όμως γνωρίζει τι έργο προσφέρεται και με ποιές συνθήκες. Από όλους εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τις καρδιές μας. 
Για εμάς δεν έφυγες ποτέ αγαπητέ αδελφέ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΗΛΙΑΚΗ. Πέρασες απλά στο πάνθεον των «Αγγέλων του Αιγαίου» μαζί με τον ΣΙΑΛΜΑ και τους άλλους. 
Σαν «φύλακες των Θερμοπυλών» είστε εκεί, παράδειγμα παντοτινό για όλους μας, παράλληλα όμως και ένας φάρος ψυχής …

Ευχαριστούμε…
Με τιμή,
Κυριάκος Σπύρος
Redstar

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Lockeed Martin
ΧΩΡΑ
ΗΠΑ
ΤΥΠΟΣ
Μαχητικό πολλαπλού ρόλου
ΠΛΗΡΩΜΑ
1,  άτομο
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ένας στροβιλοκινητήρας, Pratt Whitney F-100-PW-229
Μέγιστη ώση, kN
1 x 129,40
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
Μήκος, m
15,03
Ύψος A/φους, m
5,09
Εκπέτασμα πτέρυγας, m
9,45
Επιφάνεια πτέρυγας, m2
27,87
ΒΑΡΗ
 
- βάρος κενό, kg
8.273
- κανονικό βάρος απογείωσης, kg
12.003
- μέγ. βάρος απογείωσης, kg
19.187
- εσωτερικά μεταφερόμενα καύσιμα, kg
3.105
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
 
Μέγ. ταχύτητα, km/h
2.145
Μέγ. ταχύτητα σε μικρό ύψος, km/h
1.436
Εμβέλεια μεταφοράς, km
3.943
Ακτίνα δράσης, km
579
Βαθμός ανόδου, m/min 16.500
Επιχειρησιακή οροφή, m 17.200
Όρια φόρτισης, g 9
ΟΠΛΙΣΜΟΣ Ένα εξάκαννο πυροβόλο General Electric M61A1 Vulcan, με 511 βλήματα. Φορείς μεταφοράς οπλισμού 9. Δυνατότητα μεταφοράς βλήματα αέρος-αέρος AIM-9L/M/P Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, αέρος-εδάφους AGM-65 Maverick ή AGM-88 HARM, Κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες  AGM-145A/B JSOW, Paveway II/III, Βόμβες ελεύθερης πτώσεις  Mk.82, Mk 83 ή Mk 84, βλήμα ενάντιων-πλοίων τύπου AGM-84 Harpoon. Ατρακτιδιο GPU-5 /A, πυροβόλο των 30 mm. 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ F-16C/D Fighting Falcon Block 52+