(Στρατιωτικός πιλότος, σκοτώθηκε σε μάχη στο Β' Π.Π)