Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Tο 1988, το γραφείο NPO "Astrofizika", εξέλιξε ένα αυτοκινούμενο σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού μόλυνσης από αναγνώριση ράδιο-βιο-χημικών 
παραγόντων. (ΡΒΧ), με την ονομασία KDXR-1N Dal. Για τον εντοπισμό και την μέτρηση της μόλυνσης από ΡΒΧ, με τυπικούς τρόπους πρέπει να είσαι στο πυρήνα για να  πραγματοποιείς μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών και να προσδιορίσεις τις συντεταγμένες. Αυτό δεν είναι απλό, αφού πέραν της πιθανής εμπλοκής με τον αντίπαλο, ο χρόνος προσδιορισμού είναι μεγάλος  ενώ μπορεί να είναι αναποτελεσματικό όταν η μόλυνση έχει τοπικό χαρακτήρα. Αλλά αυτό το σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού μόλυνσης από ΡΒΧ Dal, παρέχει την ικανότητα ανίχνευσης μόλυνσης, ακόμα και με ελάχιστες μολυσμένες επιφάνειες, από απόσταση, χωρίς να εισέλθει στο ύποπτο πεδίο μόλυνσης. 

Κατά τη διάρκεια ερευνών του NPO Astrofizika, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες μελέτες μεθόδων για την εξ' αποστάσεως αναγνώριση και έρευνα των φυσιολογικών δραστικών ουσιών στην ατμόσφαιρα μέσω της χρήσης όλων σχεδόν των υφιστάμενων τύπων λέιζερ σε ολόκληρο το φάσμα των μηκών κύματος της ακτινοβολίας. 

Ως αποτέλεσμα, δημιούργησαν μια τράπεζα  με φασματικά δεδομένα φυσιολογικών δραστικών ουσιών στην ατμόσφαιρα και δοκιμάστηκαν επιτυχώς στον εντοπισμό μόλυνσης από ΡΒΧ με βάση τις φασματικές παρατηρήσεις, και αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας  με το περιβάλλον. 

Όλο το σύστημα τοποθετήθηκε σ´ ένα ερπυστριοφόρο αμφίβιο όχημα το οποίο εντάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις. Τα δυο πρώτα οχήματα παραγωγής παραδόθηκαν το 1990. Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει στο περιβάλλον τοξικές ουσίες, όπως V-X   σε επιφάνεια έως 25-30 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όλο το σύστημα παρέχει πληροφορίες έως 3 ώρες αυτόνομα.

Το σύστημα χτίζει αυτόματα ένα χάρτη προσδιορισμού της μόλυνσης και της μολυσμένης περιοχή. Στην οροφή του οχήματος έχει τοποθετηθεί ένας πύργος ο οποίος  περιστρέφεται 360° και σαρώνει τον περιβάλλοντα χώρο (αέρα) για τον εντοπισμό τοξικών ουσιών. Τα συλλεγμένα στοιχεία από το λέιζερ μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο στο υπολογιστή του οχήματος, ο οποίος με την σειρά του ελέγχει  και μεταφέρει αυτόματα τα στοιχεία σε έναν κεντρικό σταθμό διοίκησης.

Το σύστημα επίσης είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες ανίχνευσης χημικών και ακτινολογικών ουσιών ( μετρητή δόσης IMD-21B, ένα αυτόματο ανιχνευτή αερίου GSA-12, ημι-αυτόματο ανιχνευτή αερίου PGO-11 και μια σειρά συσκευών για  δειγματοληψία τύπου KPO-1, οι οποίες επιτρέπουν στο KDΧR 1Ν να εκτελέσει μια ευρεία ποικιλία αποστολών για τον εντοπισμό και έρευνα στην ράδιο-βιο-χημική αναγνώριση.