Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε κυρίως για την προστασία των παρακτίων εγκαταστάσεων.  Το σύστημα παρέχει δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης στόχων επιφάνειας, καθορίζει την προτεραιότητα της απειλής και εκτοξεύει κατά του απειλητικότερου στόχου αυτόματα, βλήματα  Χ-35 Ε (3M-24 Ε). 

Δυνατότητα χρήσης ανεξάρτητα από συνθήκες καιρού και φωτός ακόμα και όταν δέχεται ισχυρά αντίμετρα.

 

Μια πυροβολαρχία αποτελείται από (τυπική σύνθεση)

- μέχρι δυο οχήματα διοίκησης-ελέγχου και επικοινωνίας
- μέχρι τέσσερις εκτοξευτές
- μέχρι τέσσερα οχήματα μεταφοράς και φόρτωσης βλημάτων

 

Εκδόσεις του συστήματος.

Η σύνθεση και  ο εξοπλισμός του συστήματος εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία  και την υψηλή αποτελεσματικότητά του:

Ραντάρ ενεργητικής και παθητικής ανίχνευσης στόχου και τον προσδιορισμό του. 
Εκτεταμένο δίκτυο ραντάρ για διευκόλυνση του εντοπισμού στόχου
Ο εξοπλισμός ελέγχου κατανέμει  τους στόχους  μεταξύ των εκτοξευτών με τον βέλτιστο τρόπο. 

Κάθε εκτοξευτής φέρει μέχρι 8 βλήματα σε κάνιστρα και μπορεί να βάλλει κατά των στόχων ανεξάρτητα ή μαζικά σε ριπές, με ενδιάμεσο χρόνο εκτόξευσης κάθε βλήματος, περίπου 3 δευτερόλεπτα. 

Το όχημα επικοινωνιών εξασφαλίζει την παραλαβή των πληροφοριών από τα οχήματα διοίκησης και ελέγχου αναγνώρισης και του εγκλωβισμού στόχου. 
Ο χρόνος προετοιμασίας βολής φθάνει τα 10 λεπτά.

Οι πυροβολαρχίες των «Bal-E» μπορούν να αναπτυχθούν σε γεωγραφικό βάθος 10 km  πίσω από την ακτή. Επίσης το σύστημα «Bal-E» μπορεί να εξοπλιστεί και με σύστημα παρεμβολών για την παραπλάνηση των εχθρικών ραντάρ.

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστο βεληνεκές, km μέχρι 120
Αριθμός βλήματος μαζικά σε ριπές μέχρι 32
Ενδιάμεσος χρόνος εκτόξευσης κάθε βλήματος, sec 3
Απόθεμα βλημάτων 64
Όχημα:  
Τύπος (φορτηγό) MAZ-7930 ή εναλλακτικά οχήματα
Ταχύτητα στο δρόμο, km/h 60
Ταχύτητα εκτός δρόμου, km/h 20
Αυτονομία, km +850

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ «BAL-E»