Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Το σύστημα ISKANDER-E  προορίζεται κυρίως για να βάλλει κατά στόχων όπως: συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αεροδρόμια, ραντάρ μονάδων πυροβολικού, συστοιχίες βλημάτων εδάφους-εδάφους, μηχανοκίνητοι σχηματισμοί.

Το σύστημα βλημάτων εξασφαλίζει:
-υψηλή πιθανότητα κατά εχθρού ακόμα και όταν δέχεται ισχυρά αντίμετρα 
-υψηλή πιθανότητα της λειτουργίας του βλήματος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας έναρξής του και κατά την πτήση
-αυτόματος υπολογισμός και εισαγωγή συντεταγμένων πτήσης από συσκευές του συστήματος εκτόξευσης 
- υψηλή τακτική ικανότητα ελιγμών και στρατηγικής δυνατότητας μεταφοράς του βλήματος από τροχοφόρο όχημα.

Το σύστημα ISKANDER  μεταφέρει ένα βλήμα στερεών καυσίμων, είναι ενός σταδίου καθοδηγούμενο βλήμα που ελέγχεται σε όλη την πορεία πτήσης. 

 

Μήκος, m 7,10
Διάμετρος, m 0,92
Μέγιστο βάρος βλήματος, kg 3.800
Γόμωση, kg  480 (+54 βομβίδια)

 

 

Ανάλογα με την αποστολή, το βλήμα μπορεί να εξοπλιστεί με την ανάλογη γόμωση (εκτόνωσης θραυσμάτων, διασποράς και διατρητική ενώ για την έκδοση «-Μ» πιθανώς μπορεί να φέρει και γόμωση  αέριου-καυσίμου). 

 

Το σύστημα  Iskander-E απαρτίζεται από:

Εκτοξευτής Όχημα γενικής υποστήριξης
Όχημα μεταφοράς και φόρτωσης βλημάτων Όχημα  προσωπικού και διοίκησης
Όχημα συντήρησης και ελέγχου Σταθμό προετοιμασίας δεδομένων εκτόξευσης

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμβέλεια, km  
- μέγιστη 280
- ελάχιστη 50
Βάρος, kg  
- βλήμα 3.800
- ωφέλιμο φορτίο 480
- εκτοξευτής SPU-9P78 40.000
Τύπος πυροκεφαλής cluster, HE fragmentation, penetrating, HE incendiary
Σύστημα καθοδήγησης ανεξάρτητη,  αδρανειακή, ενσωματωμένο με ηλεκτροοπτικό αισθητήρα
Ποσότητα μεταφερομένων βλημάτων  
- όχημα εκτόξευσης 2
- όχημα  μεταφοράς και φόρτωσης βλημάτων 2
Χρόνος  προετοιμασίας  βολής, min  
- συνθήκες υψηλής ετοιμότητας 4
- κατάσταση κίνησης 16
Πλήρωμα, άτομα 3
Θερμοκρασιακές συνθήκες, oC ± 50
Πιθανότητα καταστροφής του στόχου +70%
Κύκλος ίσης πιθανότητας (CEP) 30-70 μέτρα (με συνδυασμό INS/GLONASS
5 μέτρα (με συνδυασμό του ηλεκτροοπτικού αισθητήρα)