Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

Το αυτοκινούμενο αυτό σύστημα εξελίχθηκε για την προσβολή σταθερών και κινητών στόχων και την προσβολή πλοίων επιφανείας. Τα βλήματα μεταφέρονται σε  ειδικά κάνιστρα (4) και ανυψώνονται προς τα πίσω.   Ο αριθμός μεταφερόμενων βλημάτων ανέρχεται μέχρι τα έξι.

 

Εμβέλεια παρακολούθησης/ ανίχνευσης στόχων. Λειτουργία αέρος-επιφανείας:

παθητικά μέχρι 450 km
ενεργά μέχρι 250 km

 

Εμβέλεια εγκλωβισμού / εκτόξευσης:

«αέρος-εδάφους» / προσβολή σταθερών και κινητών στόχων μέχρι 220 km
«αέρος-επιφανείας» / προσβολή πλοίων επιφανείας μέχρι 275 km

 

Αριθμός μεταφερόμενων βλημάτων ανέρχεται σε έξι.

Μια μονάδα πυρός αποτελείται από: 

βλήμα εναντίον πλοίων τύπου 3M-54KE
για την προσβολή σταθερών και κινητών στόχων χρησιμοποιεί βλήματα τύπου 3M-14KE
όχημα διοίκησης και ελέγχου 
αυτοκινούμενο όχημα/ σύστημα εκτόξευσης (εκτοξευτές πυραύλων)
οχήματα μεταφοράς-εκτόξευσης (φορέας εκτόξευσης) 
όχημα τεχνικής συντήρησης (όχημα  υποστήριξης)
επίγειος τεχνικός εξοπλισμός
μέσα κατάρτισης συστημάτων

 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 
 
3M-54AE
3M-14ΑΕ
Μήκος, m
7,90
6,20
Διάμετρος, m
0,533
0,533
Βάρος,  km
1.950
1.400
Βάρος πυροκεφαλής, kg
200 (high-explosive)
450 (high-explosive)
Βεληνεκές, km
μέχρι 300
μέχρι 300
Ταχύτητα, m/sec
180-240  μέχρι 700
180-240 
Ύψος πτήσης, m
20 αρχικό στάδιο και τερματικό 5-10
20 στο αρχικό στάδιο επίπεδο θάλασσας και 50-150 από το έδαφος.
Επιχειρησιακή οροφή, m
500-11.000
500-11.000

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ CLUB-M