Υποβρύχια κλάσης 214

Φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Κωνσταντίνου Πανιτσίδη


 Τεχνικά χαρακτηριστικά      Φωτογραφίες      Video

 

 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Υποβρύχιο τύπου "Παπανικολής" (S120)

 


VIDEO

Υποβρύχιο τύπου "Παπανικολής" (S120)
Video: Χρήστος Φωτιάδης